Usein kysytyt
kysymykset

Yleisimmät kysymykset vastauksineen

Tupakointi raskausaikana lisää raskaushäiriöiden riskiä ja vaarantaa täten raskauden normaalin etenemisen. Tupakointi altistaa esimerkiksi keskenmenolle, istukan ennenaikaiselle irtoamiselle ja synnytyksen ennenaikaiselle käynnistymiselle. Tupakointi lisää myös raskauspahoinvointia. Tupakointi vaikuttaa myös sikiöön heikentäen normaalia kasvua ja kehitystä.

Tupakan nikotiini, häkä ja kemikaalit kulkeutuvat istukan kautta sikiöön. Tupakointi heikentää sikiön hapen- ja ravintoaineiden saantia hidastaen sikiön kasvua ja kehitystä. Erityisesti sikiön vatsanympäryksen ja päänympäryksen sekä lihaksiston kasvu hidastuu. Tupakointi heikentää myös sikiön aivojen ja keuhkojen kehitystä. Ennenaikaisuus ja pienipainoisuus altistavat muille terveydellisille haasteille paitsi vastasyntyneenä sekä lapsen myöhemmällä iällä. Sikiö hyötyy jokaisesta polttamattomasta savukkeesta.

Kun raskaana oleva altistuu passiiviselle tupakoinnille, myös sikiö altistuu. Passiivinen tupakointi altistaa sikiön häälle ja muille tupakan haitallisille aineille, kuten kadmiumille, lyijylle ja syanidille. Passiivinen tupakointi heikentää sikiön hapen ja ravintoaineiden saantia hidastaen sikiön kasvua ja kehitystä. Raskaus onkin hyvä syy myös raskaana olevan lähipiirin tupakoinnin lopettamiselle.

Tupakalle loppuraskaudessa altistuneilla vastasyntyneillä on vieroitusoireita nikotiinista ja myös siksi suurempi syntymänjälkeisen tarkkailun tarve kuin muilla. Vastasyntyneen veren nikotiinipitoisuus voi olla jopa suurempi kuin äidin raskausaikana tupakoitaessa. Vastasyntyneen vieroitusoireita ovat esimerkiksi ärtyneisyys, itkuisuus, jäykkyys ja vapina. Vieroitusoireet ovat kuitenkin ohimeneviä ja korjaantuvat ilman lääkkeitä.

Lapsen altistuminen tupakansavulle edelleen vauva- ja pikkulapsiaikana lisää lapsen riskiä sairastua muun muassa hengitystieinfektioihin ja allergioihin sekä psyykkisiin kehityshäiriöihin. Passiiviselle tupakoinnille altistuneilla lapsilla on havaittu jo teini-iässä valtimoissa muutoksia, jotka altistavat sydän- ja verisuonitaudeille.

Imettäviä äitejä suositellaan välttämään tupakointia, koska tupakan nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon. Tupakointi myös heikentää äidinmaidon erittymistä. Mikäli tupakoi imetyksen aikana, on tärkeää huomioida seuraavat seikat.

Nikotiini säilyy maidossa usean tunnin ajan. Äidinmaidon kautta nikotiini kulkeutuu edelleen vauvan elimistöön, mikä aiheuttaa vauvalle ärtyisyyttä, pahoinvointia ja vatsakipuja. Esimerkiksi koliikkia esiintyy useammin, jos imettävä äiti tupakoi.

Äidinmaidon nikotiinipitoisuus on 3-5 kertaa korkeampi kuin äidin verenkierrossa. Pitoisuus on korkeimmillaan noin tunti tupakoinnin jälkeen, joten tupakointia tulee välttää vähintään 2–3 tuntia ennen imetystä.

Suurin osa tupakoinnin lopettajista kokee ahdistuneisuutta, hermojen menettämistä ja ärtyneisyyttä. Nämä ovat myös lopettamisesta aiheutuvia nikotiinin vieroitusoireita, joiden osalta on hyvä tiedostaa, että ne ohittuvat 1-2 viikon kuluessa. On täysin ymmärrettävää, että stressaavissa tilanteissa tekee mieli tupakoida. Hermojen menetys on yksi yleisimmistä retkahdukselle altistavista riskeistä. Onkin hyvä miettiä jo etukäteen vaihtoehtoisia toimintatapoja stressaavista tilanteista selviämiseen tupakatta. Esimerkiksi soitto kaverille tai muu toiminnan keskeytys auttaa katkaisemaan akuutin tilanteen. Jälleen on yksi tupakka selätetty!

On hyvä tiedostaa, että vieroitusoireet ovat normaaleja ja ymmärrettäviä silloin, kun vieroittaudut nikotiinista. Muistuta ja kannusta itseäsi, että vieroitusoireet menevät kyllä myös ohi. Auta itseäsi rentoutumaan. Harhauta ajatuksiasi isommalla tai pienemmällä puuhalla tai vaikka soittamalla tukihenkilöllesi.

On jokaisesta itsestään kiinni, pyrkiikö sinnittelemään vieroitusoireet läpi ainoastaan tahdonvoimalla vai haluaako ottaa lisäavuksi esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteita.

Nikotiinikorvaushoito korvaa nikotiinituotteista saatavaa nikotiinia sekä vähentää lopettamisesta aiheutuneita vieroitusoireita. Nikotiinikorvaushoitoa suositellaan lopettajille, joilla on vahva tai erittäin vahva fyysinen riippuvuus nikotiiniin.

Nikotiinikorvaustuotteet ovat lääkkeitä, joiden käytön tavoitteena tulee aina olla tupakoinnin tai muun nikotiinituotteen käytön lopettaminen. Nikotiinikorvaustuotteita ohjeen mukaan käyttävällä veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakka- ja nikotiinituotetta käytettäessä. Ne siis sopivat vieroittautumiseen kaikista tupakka- ja nikotiinivalmisteista.

Kehittyvän sikiön kannalta olisi parasta, että odottava äiti lopettaisi tupakoinnin ilman nikotiinikorvaushoitoa. Nikotiinikorvaushoito ei ole täysin haitatonta, sillä nikotiini itsessään on haitallista sikiölle. Nikotiinikorvaustuotteiden käyttö on kuitenkin aina tupakointia turvallisempaa, kunhan käytät korvaustuotteita ohjeen mukaan ja tavoitteenasi on vieroittautua nikotiinista kokonaan (viimeistään 2–3 kuukauden sisällä). 

Nikotiinikorvaustuotteet ovat itsehoitolääkkeitä, mutta raskaudenaikaisen nikotiinikorvaushoidon käytön tulee aina toteutua lääkärin tai terveydenhoitajan seurannassa. Arvio siitä, voisiko korvaushoidosta olla hyötyä juuri sinulle, tehdään neuvolassa. Otathan siis yhteyttä neuvolaan. 

Raskaana olevia, kuten myös imettäviä äitejä, kannustetaan lopettamaan tupakointi ensisijaisesti ilman nikotiinikorvaustuotteita. Nikotiinikorvaushoito on kuitenkin aina parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin jatkaminen, koska nikotiinikorvaustuotteissa nikotiinimäärät ovat oleellisesti pienempiä, eivätkä ne sisällä savukkeiden haitallisia aineita. 

Ensisijaisesti tulisi suosia lyhytvaikutteisia nikotiinivalmisteita, kuten purukumia tai imeskelytabletteja. Nikotiinipurukumin (vahvuus 2 mg) maksimiannos raskaana oleville on enintään 8-12 palaa vuorokaudessa.

Raskauden aikaisen nikotiinikorvaushoidon käytön tulee aina tapahtua lääkärin tai terveydenhoitajan seurannassa. Huomioi myös, että tupakointia ja nikotiinikorvaustuotteita ei tule käyttää samanaikaisesti.